یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان عزیز:

امتحانات میانترم تمامی دروس ترم ۲-۹۸-۹۷ به صورت هماهنگ از تاریخ ۹۸/۰۱/۲۷ تا تاریخ ۹۸/۰۲/۰۶ برگزار می گردد.