پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

باسمه تعالی

روز پنج شنبه گذشته مورخ ۹۷/۰۹/۰۱ جلسه ای توجیهی برای دانشجویان جدیدالورود دانشگاه به همت مسئولین دانشگاه و بسیج دانشجویی با حضور معاونت مالی و مسئول فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد،مسئولین،تعدادی از اساتید و کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی میمند و دانشجویان محترم در سالن آمفی تئاتر دانشگاه برگزار گردید.بعد از برگزاری مراسم، مسئولین و مدعوین جهت برگزاری نماز جماعت و صرف ناهار در باغ تفریحی دونیسا حضور یافتند.

عکس هایی از مراسم: