چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰

•مدارک لازم جهت صدور گواهينامه موقت:

۱-فتوکپي شناسنامه ۲ برگ

۲- کارت ملي۲ برگ

۳-اصل گواهينامه پايه (ديپلم فني يا پيش دانشگاهي يا ديپلم نظام قديم يا کارداني يا کارشناسي )

۴-شش قطعه عکس سه در چهار جديد

۵-دو عد تمبر مالياتي از بانک ملي به مبلغ ۱۰۰۰۰ريال

۶-کارت دانشجويي

۷-فيش بانکي جهت مدرک کارداني به مبلغ ۵۵۰۰۰ ريال و فيش بانکي جهت مدرک کارشناسی به مبلغ ۱۱۰۰۰۰ریال واريز به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي

۸- دو برگ کپي کارت پايان خدمت (يا معرفي به حوزه نظام وظيفه)

۹-تائیدیه مدرک تحصیلی

۱۰-فرم تسویه حساب