چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰

((به نام خداوند دوستدار دانش))

دانشگاه جلوه گر انسانهایی است که می تواند در آیینه زلال و روشن استاد،دانشجو و کارمند،زیباترین معرفت رابرای همکاران به یادگار گذارد.دانشگاه آزاد اسلامی مرکز میمند درنظر دارد با تکریم ارباب رجوع،نقدپذیری،اجرای طرحهای ماندگار فرهنگی،برگزاری همایشهای علمی و توجه ویژه به امر پژوهش طرحی نو دراندازد و در این راه نیازمند معاضدت صمیمانه اساتید گرانقدر و دانشجویان عزیز و کارکنان صدیق خود می باشد و جهت موفقیت روز افزون خود توکل به خداوند متعال را استمداد می نماید.

اساتید بزرگوار، دانشجویان گرامی و کارمندان شریف دانشگاه

هان! ای اسوه شرف،برلوح دلم حک شده ای و گرد تاریخ نخواهد توانست خللی درارادت خالصانه ام نسبت به شما عزیزانی که درجهت بسط و گسترش علم تلاش مانا دارید،وارد نماید.  

 در پایان ازلایزال یزدان پاک،سرسبزی و نشاط روح و جاودانگی وجودتان را خواستارم.

                

                                                                  با توفیق الهی

                                                                       دکتر بابک منصوری

                                                                   رئیس  دانشگاه آزاد  اسلامي ميمند