یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰

باتوجه به اینکه در حال حاضر پرسنل دانشگاه به دلیل شرایط ابلاغی ستاد ملی کرونا به صورت شیفت بندی شده،  در روزهای هفته در دانشگاه حضور داشته و پاسخگوی دانشجویان گرامی می باشند، لازم است جهت پیگیری امور زیر، در اولین فرصت و با رعایت ضوابط بهداشتی به صورت حضوری در دانشگاه حضور یافته تا نسبت به‌ انجام امور مربوطه اقدام لازم صورت گیرد.

۱️⃣   امور فارغ التحصیلی (در صورت اتمام دروس و عدم اتمام مراحل فارغ التحصیلی)

۲️⃣   تکمیل پرونده تحصیلی ( در صورت نقص مدارک)

۳️⃣   انجام سایر امور آموزشی ضروری

 

📌 تاکید می گردد با توجه به نزدیک شدن به پایان نیمسال تحصیلی و امتحانات پایان ترم و ترافیک کاری همکاران در ایام پیش رو، تسریع در انجام امور اشاره شده سبب تسهیل در امور اداری دانشجویان گرامی خواهد بود.