یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم
 خدمت روسای محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان ها ؛ مسولین محترم دفاتر نهاد در دانشگاهها، معاونین محترم آموزشی و پژوهشی نهاد و دبیران محترم هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی
احتراما باستحضار می رساند که از طرف مرکز هم اندیشی بیانیه ای در محکومیت ترور شهید مظلوم فخری زاده  تهیه شده است و آدرس لینک آن به پیوست تقدیم می گردد. امیدوار هستم با همکاری و اهتمام ویژه شما بزرگواران این بیانیه به امضای اساتید محترم دانشگاه‌ها برسد بی شک  حضور فعال اساتید  از طریق بیانیه ها و هشتگها می‌تواند  نقش بسیار موثری در افشای اقدام ننگین استکبار و ایادی آن در آلوده شدن دستشان به خون دانشمندان مظلوم ایفا نماید. انتظار می رود که شما بزرگواران با معرفی لینک و اطلاع رسانی سریع در این راستا ما را یاری بفرمایید.
محمدنژاد
مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی
بیانیه استادان در محکومیت ترور شهید فخری زاده 

http://hamandishi.nahad.ir/form_bayanieh_shahid_fakhrizadeh