یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰

مشخصات فردي:

 

مهدی رستگاری   untitled[35]

تاريخ تولد: ۱۳۶۲

محل تولد:  قیروکارزین

 

mehdirastegari63@yahoo.com

 

 

 

 

سوابق تحصیلی:

 

كارشناسي:

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

كارشناسي ارشد:

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی از دانشگاه تهران با معدل ۱۸/۱۲ و اخذ نمره پایان نامه ۱۹/۳۶

 

 

سوابق اجرایی  :

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی میمند

مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی میمند

عضو مجمع هیات فوتبال استان فارس

رییس هیات فوتبال شهرستان قیروکارزین

معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان قیروکارزین

عضو شورای پایگاه بسیج شهید احمد موذنی شهر قیر

رییس هیات ورزشهای همگانی شهذستان قیروکارزین

عضو شورای ورزش شهرستان قیروکارزین

عضو ستاد یادواره شهدای شهرستان قیروکارزین

 

سوابق تدريس  :

تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي ميمند.

تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد  فيروزآباد – سما

تدريس در دانشگاه پیام نور واحد فراشبند.

تدريس در دانشگاه پیام نور واحد خنج.

تدریس دروس رفتار سازمانی، آمار توصیفی، سنجش و اندازه گیری؛ اماکن ورزشی؛ بازاریابی و….

مقالات :

 

 

 • The evaluation of the Relation between organizational citizenship behavior( OCB) and personality for experts from the Iranian physical education organization (2012) ,journal of teaching and education, volume 1, issue 6: 197-206.

 

 • Determining the relationship between organization structure and staff resistance in front of change in fars province  physical education managers (2012) , advances in environmental biology, volume 6, issue 3: 1129-1133.

 

 

 • The relationship between organization structure and participative management among the employees of physical education organization (2012) , international journal of arts & sciences, volume 5, issue 2: 9-18.

 

 • Determining the relationship between organization structure and knowledge of management among the experts of  physical education organization (2012) , scholars research  library, volume 3, issue 3: 1473-1479.

 

 • Identifying factors affecting the presence of football fans in stadiums (2013) , progressive global sport research network, volume 2, issue 1: 21-24.

 

 

 • Relationship between empowerment and organizational citizenship behavior of employees of the youth and sports department (2013) , progressive global sport research network, volume 1, issue 6: 198-202.

 

 • The relationship between physical activity level and risk factors for coronary heart disease for young sons (2013) , pelagia research library, volume 3, issue 3: 548-553.

 

 

 • The effect of  exercise in the morning and the evening times on aerobic and anaerobic power of the inactive subjects (2013) , world  applied  sciences journal, volume 22, issue 8: 1146-1150.

 

 • The relationship between organization culture  and organizational  entrepreneurship among the experts of the mhnistry of sport and youth of iran (2014) , research  in sport  management and psychology.

 

 

 • Effects of entrepreneurship communication  skills of sport business managers on customer satisfaction (2014) , research  in sport  management and psychology.

 

 

 

 

 • رابطه بین فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران سازمان تربیت بدنی ( ۱۳۸۷)، شماره دوم، نشریه علمی فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی.
 • تعیین ارتباط بین ساختار سازمانی با مدیریت دانش در مدیران ادارات تربیت بدنی شهرستانهای استان فارس ( ۱۳۹۰ )، همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آیت الله آملی.
 • تعیین ارتباط بین ساختار سازمانی با مدیریت مشارکتی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی ( ۱۳۹۰ )، همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آیت الله آملی.
 • تعیین ارتباط بین ساختار سازمانی با مقاومت در برابر تغییر مدیران تربیت بدنی فارس، همایش ملی تربیت بدنی کاربردی و علوم ورزشی( ۱۳۹۱) ، دانشگاه آزاد اسلامی تفت.
 • تعیین ارتباط بین ساختار سازمانی با مدیریت دانش در بین کارشناسان سازمان تربیت بدنی ادارات تربیت بدنی ( ۱۳۹۱ )، همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی تفت.
 • شناسایی شاخص های استعدادیابی در فوتبال ( ۱۳۹۲ )، سومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

۱۷- ارایه مقاله به صورت سخنرانی در همایش ملی اقتصاد مقاومتی اصفهان در سال ۹۳.

۱۸- ارایه مقاله با عنوان بررسی DNA سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس بر اساس مدل هنالد در همایش ملی تربیت بدنی سما واحد بوشهر در سال ۹۳.

۱۹- ارایه سه مقاله در همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در سال ۹۳.

۲۰- ارایه مقاله در همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال ۹۳.

 

 

كتابهای تالیفی :

 

 • قوانین و استانداردهای اماکن ورزشی معلولین ( ۱۳۸۸)، انتشارات عصر انتظار، تهران.
 • اماکن ورزشی مناسب برای معلولین ( ۱۳۸۸)، انتشارات عصر انتظار، تهران.
 • سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی با تاکید بر آمار توصیفی ( ۱۳۹۲)، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد، نشر منگان، شیراز.
 • انگلیسی برای دانشجویان مدیریت ورزشی همراه با واژگان تخصصی ( ۱۳۹۲)، نشر منگان، شیراز.

 

 

کارگاه های آموزشی

توریسم ورزشی ، نحوه نگارش CV  ، روانشناسی تربیتی  ، اصول و مبانی کارآفرینی  ، مدیریت خلاق  ، آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی  ، الگوهای یاددهی و یادگیری  ، ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی  ، آیین نامه های آموزشی  ، مقاله نویسی به زبان فارسی  ، روش های برقراری ارتباط موفق ، بهبود بهره وری و نتایج آن ، طرح ضیافت اندیشه (۵۰ ساعت) ، درآمدزایی در صنعت ورزش، فراتحلیل در تربیت بدنی و علوم ورزشی،

 

مهارت های کامپیوتری

 

برنامه نویسی:

Pascal, Matlab, HTML

 

نرم افزارهای عمومی:

Microsoft Office (including Word, Excel, Access, Power Point)

نرم افزارهای تخصصی:

Spss

 

افتخارات علمی:

 • کسب عنوان مقاله برتر کشوری در همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی تفت.

 

 

عضویت در مجامع:

باشگاه پژوهشگران جوان

مجمع عمومی هیات فوتبال فارس

 

علایق تحقیقاتی:

بازاریابی ورزشی

توریسم ورزشی

مبانی مدیریت رفتار سازمانی

ورزش معلولین

 

 

 

C.V.

M.RASTEGARI

Faculty Member of Islamic Azad University (IAU)

Department of Physical Education

Islamic Azad University, Meymand Branch

 

 

Family Name:Rastegari                                First Name: Mehdi

  Date & Place of Birth: 21/03/1983, Iran.      E-mail: Mehdirastegari63@yahoo.com

Weblog : iaumfs.blogfa.com

                                                                      

       Address: No. 495, Ghalam St, Moalem Blv., Ghir,  Fars, Iran.   

       Postal code: 7476116649,

       Tel: 0098-917-318-2767

 

Education                      

 

۲۰۰۲-۲۰۰۶                B.Sc          Shahid Bahonar University of Kerman         Physical Education

۲۰۰۶-۲۰۰۸                M.Sc         Tehran University                                          Sport Management

۲۰۱۴-present    Ph.D.       Yasooj Islamic Azad  University             Sport Management

Professional Memberships

 

 • Faculty Member of  Islamic Azad University (IAU).
 • Head of Physical Education , Meymand  Islamic Azad University.
 • Member of Young researchers and elite club.

 

         Work Experiences

 

 • Teaching Sport Management courses at Meymand Azad University (2009_ present).
 • Teaching Sport Management courses at Ghir Azad University (2012_ present).
 • Teaching Sport Management Courses at applied Science and Technology University  (۲۰۱۲ – ۲۰۱۴).
 • Teaching Sport Management Courses at Firouz Abad Azad University (2014 – ۲۰۱۵).

            Honors

 

 • distinguished lecturer of  Meymand Islamic Azad University 2012.
 • distinguished lecturer of  Meymand Islamic Azad University 2013.
 • Distinguished Researcher of  Meymand Islamic Azad University 2012 .
 •  Distinguished Researcher of  Meymand Islamic Azad University 2014 .

 

Articles

 

 • The evaluation of the Relation between organizational citizenship behavior( OCB) and personality for experts from the Iranian physical education organization (2012) ,journal of teaching and education, volume 1, issue 6: 197-206.

 

 • Determining the relationship between organization structure and staff resistance in front of change in fars province  physical education managers (2012) , advances in environmental biology, volume 6, issue 3: 1129-1133.

 

 

 • The relationship between organization structure and participative management among the employees of physical education organization (2012) , international journal of arts & sciences, volume 5, issue 2: 9-18.

 

 • Determining the relationship between organization structure and knowledge of management among the experts of  physical education organization (2012) , scholars research  library, volume 3, issue 3: 1473-1479.

 

 • Identifying factors affecting the presence of football fans in stadiums (2013) , progressive global sport research network, volume 2, issue 1: 21-24.

 

 

 • Relationship between empowerment and organizational citizenship behavior of employees of the youth and sports department (2013) , progressive global sport research network, volume 1, issue 6: 198-202.

 

 • The relationship between physical activity level and risk factors for coronary heart disease for young sons (2013) , pelagia research library, volume 3, issue 3: 548-553.

 

 

 • The effect of  exercise in the morning and the evening times on aerobic and anaerobic power of the inactive subjects (2013) , world  applied  sciences journal, volume 22, issue 8: 1146-1150.

 

 • The relationship between organization culture  and organizational  entrepreneurship among the experts of the mhnistry of sport and youth of iran (2014) , research  in sport  management and psychology.

 

 • Effects of entrepreneurship communication  skills of sport business managers on customer satisfaction (2014) , research  in sport  management and psychology.

 

 • The relationship between organizational culture and organizational entrepreneurship among the experts of the Ministry of Sport and Youth of Iran (2014), International journal research.

 

 1. The relationship between organizational culture and efficiency of PEO (2007), the second number, cultural, scientific journal martyr Beheshti University.

 

 1. The relationship between organizational structure with knowledge management in physical education offices managers Fars province (2011), the National Conference of Physical Education and Sport Sciences, University of Ayatollah Amelie.

 

 1. The relationship between organizational structure and management experts participating in physical education (2011), the National Conference of Physical Education and Sport Sciences, University of Ayatollah Amelie.

 

 1. The relationship between organizational structure to withstand the physical education directors Gulf, the National Conference of Applied Physical Education and Sports Science (2012), Islamic Azad University, Taft.

 

 1. The relationship between organizational structure and knowledge management experts in physical education departments of physical education (2012), the National Conference of Physical Education and Sports Science, Islamic Azad University, Taft.

 

۱۷-identify indicators of talent in football (2013), the Third National Conference of sporting talent, Rajaee Teacher Training University martyr.

 

۱۸٫presented papers and lectures at the International Conference Gvtnhaym Germany in 2011.

 

۱۹- Paper presented at the International Conference in Paris in 2012.

 

 1. investigate the leisure of disabled students of Islamic Azad University Branch with emphasis on the role of physical education and sport

 

 

 

books

 

 

 • The rules and standards of sport facilities for the disabled (2009), Publishing Asre Entezar, Tehran.
 • Sport facilities for people with disabilities (2009), Publishing Asre Entezar, Tehran.
 • ۳ measurements in physical education with an emphasis on descriptive statistics (2013), Islamic Azad University of Firoozabad, publishing Mangan Manufacturing, Shiraz.
 • English for sports management students with specialized vocabulary (2013), publishing Mangan Manufacturing, Shiraz.

Research Interests

 

 • Sport Marketing
 • Organizational Behavior

.

Computer Skills

 • Application Package: Microsoft Office (Access, Excel, Power Point, Word).

 

 • Specialized software: SPSS
 • Programming languages: Pascal, Matlab, HTML.