یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰

دانشجویان گرامی دقت فرمایید :

توجه داشته باشید که از شنبه ۱۳دی  که ارزشیابی ها شروع میشود روال برای دانشجویان کمی تفاوت میشود:

۱- وقتی دانشجو لاگین میکند اول باید شماره تلفن همراه خود را وارد کند تا شماره همراهها ویرایش شود.

۲-یک کد برای دانشجو ارسال میشه که با اون کد از مرحله اول رد میشود و لاگین میکند.

۳-فقط مدیریت مالی نیمسال تحصیلی برای دانشجو فعال میشود تا دانشجو ها بدهکار حتما بدهی خود را پرداخت کنند.

۴-بعد از پرداخت به مدت نیم ساعت بعد بقیه منوها بعد از لاگین برای دانشجو فعال میشود.

۵-در منوی ارزشیابی دانشجو ارزشیابی را انجام داده و بعد کارت ورود به جلسه برای دانشجو صادر میشود.