یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰

غیرفعال بودن برخی از گزینه های آموزشیار

 

🔹در حال حاضر کلیه بخش‌های سامانه آموزشیار به غیر از بخش مالی و صندوق رفاه دانشجویی غیرفعال هستند. و مشکل از سوی شما نیست.
🔹استفاده از خدمات آموزشی مانند برگزاری امتحانات، مشاهده تاریخ امتحانات، مشاهده نمرات، اعتراض به نمرات، ارزشیابی اساتید و…منوط به تسویه بدهی مالی می باشد.
🔹برای این منظور و حسب روال ترم های قبل، لازم است قبل از شروع امتحانات بدهی مالی تسویه یا با هماهنگی بخش مالی دانشگاه اقدام به پرداخت بدهی نمایید.