یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰

دانشجوی محترم

زمان بندی انتخاب ترم مهرماه سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ طبق فایل pdf زیر براساس استان محل تحصیل است که زمان انتخاب واحد شما ۲۳ و ۲۴ شهریورماه است.

توجه*خیلی مهم*: حتماً فایل زیر را باز کرده و به تاریخ،ساعت و ورودی دقت فرمایید.

**برنامه انتخاب واحد بر اساس استانها**