یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰

نفر اول: آقای حسین عزیزی با معدل ۱۸/۵۱

نفر دوم: خانم مرضیه احمدی نژاد با معدل ۱۸/۲۳

نفر سوم: آقای سید محمدعلی اسدزاده امیرسالاری با معدل ۱۸/۱۱