یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰

نفر اول: خانم فاطمه حدایقی میمندی با معدل ۱۹/۱۶

نفر دوم: خانم فیروزه غضنفری شبانکاره با معدل ۱۸/۰۶

نفر سوم: خانم بهاره خدیور با معدل ۱۷/۶۴